De contributie is tijdens de ledenvergadering van 7 oktober 2019 als volgt vastgesteld. Ingangsdatum: 01-01-2020:

  • Tot 16 jaar € 8,50 per maand
  • Vanaf 16 jaar € 11,00 per maand
  • Gezinscontributie € 27,50 per maand (beide ouders/verzorgers en kinderen van het gezin die jonger zijn dan 18 jaar) 
De peildatum voor de contributie is 1 juli.

Incasso
Neuwe leden bij hun aanmelding automatisch een incasso af ter incassering van de contributie. Deze incasso vervalt op het moment dat een lid zich afmeldt. De contributie wordt éénmaal per kwartaal geïnd. Een wijziging van het bank- of girorekeningnummer kan worden doorgegeven via het secretariaat

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Misschien wil uw zoon of dochter ook graag lid worden van onze vereniging. Vindt u het moeilijk om dit allemaal te betalen, dan bent u echt niet de enige. Er zijn meer ouders die hier moeite mee hebben. Daarom is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij kunnen de kosten voor u betalen. Of zij u helpen hangt af van uw situatie en inkomen en wat u precies nodig heeft.

Voor het inkomengelden ongeveer de volgende bedragen:
• Alleenstaande ouder: uw inkomen is lager dan € 1.209,30 netto per maand (2020) zonder vakantiegeld;
• Gehuwd of samenwonend met partner: uw gezamenlijk inkomen is lager dan € 1.724,71 netto per maand (2020) zonder vakantiegeld.

Er kunnen ook bijzondere woonsituaties zijn als er bijvoorbeeld nog meer volwassenen op uw adres wonen. Dan gelden andere bedragen..Bij het inkomen tellen we de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de huur- en zorgtoeslag niet mee. Het is dus het inkomen uit werk, uitkering en alimentatie. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.jeugdfondsenvenlo.nl